Responsive image

Izjava vere

Mednarodna cerkev Jezus je pot verjame, da je Jezus prvorojenec vsega stvarstva in podoba Boga. Verjamemo, da je Jezus pot do Boga, in da nam On razodeva Stvarnika ter prinaša življenje in spravo med Bogom in ljudmi. Verjamemo, da je v njem odpuščanje naših grehov in upanje na večno življenje. Verjamemo, da je Sveto pismo življenjski priročnik za človeštvo.

"Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva."
Kološanom 1,15
"Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni."
Janez 14,6
"Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja."
Rimljanom 10,9-10

Pr. Marcos in Pra. Leticia Tavares

Bogoslužja imamo vsak petek ob 18.30 in nedeljo ob 11.00.

Trenutno zaradi izrednih razmer vse poteka preko spleta.

Elektronski naslov info@jezusjepot.si