Dobrodošli
Naša vera

Mednarodna krščanska cerkev Jezus je pot verjame, da je Izraelov Bog edini resnični Bog; da je Jezus Kristus edinorojeni Božji sin, edina pot, ki človeka lahko odpelje do Boga, resnica in življenje. Prav tako verjamemo, da je Biblija zapisana Božja beseda in priročnik za življenje za vso človeštvo.

“Jezus mu odvrne: »Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu razen po meni.”
Janez 14:6

A igreja Internacional Jezus Je Pot crê que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, que Jezus Cristo é o filho unigênito de Deus, e o único caminho que leva o ser humano a Deus, a verdade, e a vida. Também cremos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita e manual de vida para toda a humanidade.

João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Izjava vere naše cerkve

Ap. António in Apa. Carla Melo
Pr. Marcos in Pra. Leticia Tavares

Bogoslužja imamo vsak petek ob 18.30.

Druženje ob kavi in prigrizkih se začne ob 17.30.

Elektronski naslov info@jezusjepot.si